SÄLJ & LEVERANS

Priser

Alla priser är exklusive moms, Distex Byggsystem AB reserverar sig för eventuella prisförändringar som uppkommer på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader/faktorer som påverkar priset vilka ligger utanför vår kontroll, Distex Byggsystem AB förbehåller sig rätten att utföra prisjusteringar utan föregående avisering.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum om inget annat avtalats. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 20 %.

Leveransvillkor

Alla produkter säljs fritt vårt lager i Kristianstad (HLS: Hämtat Lastat Säljaren).Om Distex Byggsystem AB ombesörjer frakt debiteras frakten kund. Vid leverans bokad via Distex Byggsystem AB ingår 10 min lossnings-tid/pall. Vid längre lossningstid förbehåller sig Distex Byggsystem AB rätten att debitera kostnader för extra lossningstid, Vid olevererbar leverans eller vid avsaknad av lossningsmöjligheter hos mottagaren kan godset komma att köras till speditörens lager terminal/omlastnings central. Eventuella kostnader som är kopplade till sådan felande mottagning debiteras till kund. I leveransen ingår visst emballage, kostnader för pallar och pallkragar tillkommer. Distex Byggsystem AB är anslutet till Repa registret.
​​​​​​​

Mottagningskontroll

Godset skall besiktigas vid mottagning och eventuella skador på gods eller emballage skall rapporteras på fraktsedeln och signeras av mottagaren och chauffören varvid båda parter erhåller vars ett exemplar, skador som skrivs på fraktsedeln skall även fotodokumenteras. Följesedel med påpekat fel samt foto på skadan skall sändas till Distex Byggsystem AB på mail: order@distex.se senast dagen efter mottagande av godset. Fel på varan som borde ha upptäckts men ej har kunnat upptäckas i samband med mottagningskontrollen skall rapporteras senast inom en vecka från mottagandet. Reklamationer därefter godkänns ej. Upptäcks skadan i samband med montage får varan ej byggas in, reklamationer på en inbyggd vara godkänns ej.

Returer

Returer godkännes endast efter överenskommelse med representant från Distex Byggsystem AB. Lagervaror krediteras med 75 % av ordervärdet vid oskadad vara och oskadat emballage, vid skadat emballage kan ompackning och kontroll av varor komma att debiteras kund med de kostnader som uppkommer i samband med detta. Skadat returgods krediteras ej. Specialvaror tas ej i retur. Fraktkostnader i samband med godkänd retur bekostas av kunden, Distex Byggsystem AB skall hållas kostnadslösa i samband med eventuella returer.


Special produkter

Det åligger alltid kund som har beställt varor som ligger utanför Distex Byggsystem AB:s ordinarie sortiment så kallade specialprodukter, att ta ut dessa inom avtalad tid, eller om inget avtalats inom 3 månader från orderdatum.
Distex Byggsystem AB förbehåller sig rätten att sända varor och faktura efter att avtalad tidsgräns passerats. Om kund ej mottager vara äger Distex Byggsystem AB rätt att ta ut extra transportkostnader och lagerhyra för lagring av produkterna.

Ansvar vid försening eller felaktiga produkter

Köparen skall vid varje enskilt fall förvissa sig om lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål.
​​​​​​​Distex Byggsystem AB:s betalningsansvar begränsar sig till kostnader motsvarande varans värde. Distex Byggsystem AB täcker inga följd kostnader.