OM OSS

Distex Byggsystem AB är ett Kristianstad baserat försäljningsbolag inom området plastdetaljer med fokus på byggindustrin. Distex Byggsystem AB ingår i koncernen Estrids AB, som har en omsättning på ca 200 milj. kronor.
Tillverkningen av plastdetaljerna sker i koncernbolaget Mouldex AB. Tillsammans med Mouldex AB utvecklar vi produkter och lösningar enligt kundernas behov.

Vi jobbar ständigt med ett stort fokus på smartare lösningar både vad gäller handhavande och inte minst lager och logistikmässigt. Rätt produkt till rätt pris levererad på rätt plats i rätt tid.

Distex byggsystem startade 2010 i blygsam skala, verksamheten tog fart under 2011 och har haft en stadig tillväxt sedan dess, Distex styrka ligger i att vi har en mycket solid och långsiktig ägare samt att vi har ett koncernbolag, som producerar våra produkter. Detta ger oss en unik möjlighet att leverera kundernas behov.

Vidare så är vår logistik en enormt viktig faktor, så vi kan i de långt flesta fallen leverera varorna på 2-3 arbetsdagar, vilket säkerställer att kunden har rätt produkt på rätt plats i rätt tid. Vi levererar i dagsläget distanser till flera av de ledande bolagen inom både bygg, prefabindustrin och byggmaterialhandeln.
logga-bla-logga-bla-
logga bla