ISOLERHÅLLARE MARK

Isolerspik

isolerspikisolerspik
isolerspik

Fäster isolerskivor mot varandra.


Isolerspiken fäster isoleringen mot färsk betong.
Trycks lätt i för hand med stort huvud.
Isolerstiftring passar om ni önskar större anläggning mot isoleringen.
​​​​​​​Ny utformning för att säkra isolering vid blåst. Kallas även för gran eller hulling.
sii1sii1
sii1
*Antal kilar/påse – Antal påsar/kartong

Isolerskruv

Ny generation av isolerskruvar.


​​​​​​​Isolerskruv för grundisolering av platta på mark med cellplast.
Stabiliserar isoleringen, så att det inte uppstår luftspalter och skivorna ligger väl förankrade.
Ny gänga för snabbare iskruvning och bättre gänga i cellplasten, som ger avsevärt högre sammanhållning. Klarar cellplastisolering 400 kPa.
Vid risk för marksättningar, speciellt vid pålning, skall isoleringen förankras i betongplattan genom att man lämnar kvar 20-40 mm på vissa skruvar, som sedan gjuts fast i betongen.
Den vanliga långbitsen (10 mm) passar i isolerskruven och monteras som hittillsmed skruvdragare. 
​​​​​​​Isolerskruven är patentsökt.

Isolerklammer

isolerklammer1isolerklammer1
isolerklammer1
isolerklammer31isolerklammer31
isolerklammer3

Isolerklammer används för att förhindra att cellplast skivorna
glider ifrån varandra vid isolering på mark i t.ex. husgrunder.


Handhavande: Lägg klammern över cellplast skarven mellan två
skivor och trampa ner klammerns hullingar i cellplasten.
isolerklammer-tableisolerklammer-table
isolerklammer table

Isolerstiftring

Brickan passar både till Isolerspik och Isolerstift.
Den används när det behövs en större tryckyta mot isoleringen.


​​​​​​​Den har en diameter på 90 mm.
​​​​​​​Rent generellt rekommenderar vi användning av Isolerstiftring.