ISOLERHÅLLARE VÄGG

Isolerstift

isolerfitsisolerfits
isolerfits

Fäster isoleringen mot härdad betong.


Förborra med 8 mm borr till ca 40-50 mm djup.
Rengör hålet efter borrning och slå i stiftet.
​​​​​​​Önskas större anläggningsyta mot isoleringen, används isolerstiftring IRI.
isolersfit-tableisolersfit-table
isolersfit table

Isolerstiftring

isolerstiftringisolerstiftring
isolerstiftring

Brickan passar både till Isolerspik och Isolerstift.
Den används när det behövs en större tryckyta mot isoleringen.


​​​​​​​Den har en diameter på 90 mm.
​​​​​​​Rent generellt rekommenderar vi användning av Isolerstiftring.
isolerstiftring-tableisolerstiftring-table
isolerstiftring table

Isolerbricka

För infästningavisolering.


För infästningav isolering mot trästommar med mera där en stor anläggningsyta önskas mot isoleringen. Fästes med spik eller skruv.

Flexibelthål för in fästning och även för att enkelt kunna ta bort felaktigt placerade brickor.

Undvik attanvända brickornavid infästning i tak. Vid brand kanbrickorna lossna frånfästet
*Antal kilar/påse – Antal påsar/kartong